5sterrenPrivacy verklaring Ostrea Bird1 toRight

Als u dit leest, dan bent u als mens gebruiker van deze website van Ostrea. Het gebruik van deze website van Ostrea is gebonden aan juridische voorwaarden en wettelijke beperkingen. Deze juridische voorwaarden en wettelijke beperkingen kunt u vinden op de pagina Voorwaarden voor het gebruik van de Ostrea website.

Als gebruiker van deze website heeft u interactie met ons als organisatie. Het kan zijn dat er tijdens interactie tussen u en ons gegevens van u worden verzamelt door ons. Volgens Europese en Nederlandse wetgeving zijn wij daarom verplicht u te informeren over de verwerking van deze gegevens. Dat doen wij door middel van deze Privacy verklaring.

Identificeren.

Ostrea respecteert en beschermt uw privacy. Onze website is zo gestructureerd dat u in de meeste gevallen Ostrea kunt bezoeken op het Internet zonder uzelf te identificeren of persoonlijke informatie te verstrekken.

Persoonsgegevens.

Mocht u ons toch persoonlijke informatie verstrekken (waarmee u kunt worden geïdentificeerd), dan garanderen wij dat deze informatie alleen zal worden gebruikt voor het onderhouden van de relatie die u heeft met Ostrea. De door u verschafte persoonlijke gegevens worden beschouwd als gegevens die op het Internet gepubliceerd mogen worden, tenzij u anders aangeeft.

Kennisgeving.

Ostrea verstrekt deze privacy verklaring om u in kennis te stellen van het beleid en gebruik met betrekking tot privacy en van de keuzes die u kunt maken met betrekking tot het door Ostrea inwinnen en gebruiken van persoonlijke informatie. Deze kennisgeving is beschikbaar op al de webpagina's van Ostrea.

Gebruik.

Ostrea gebruikt de informatie die u verstrekt om uw behoeften beter te begrijpen en om u betere diensten te kunnen aanbieden. De door u verstrekte informatie gebruiken wij met name om u te helpen bij het voltooien van transacties, om het contact met u optimaal te laten verlopen, om u op de hoogte te houden van diensten en aanbiedingen en om onze website af te stemmen op uw behoeften.

Marktonderzoek.

Af en toe zullen we mogelijk contact met u opnemen voor marktonderzoek of om u informatie te verschaffen over producten die mogelijk op uw wensen aansluiten. Als u niet wenst mee te werken aan marktonderzoek of geen informatie wenst te ontvangen, zult u dit in ieder geval te allen tijde kunnen aangeven. Wij zullen u, waar dit van toepassing is, eerst om toestemming vragen alvorens contact met u op te nemen.

Derden.

Ostrea zal persoonlijke informatie niet aan derden verkopen of verhuren. Tenzij we uw toestemming hebben of dit wettelijk vereist is, zullen we de persoonlijke gegevens die u online verstrekt alleen delen met zakenpartners die uit naam van Ostrea handelen voor de hierboven beschreven doeleinden.

Combineren.

Gegevens die u online versterkt kunnen ook worden gecombineerd met gegevens die u verstrekt wanneer u zich aanmeld voor het gebruik van producten van Ostrea.

Wensen.

Ostrea zal geen online verstrekte, persoonlijke informatie op enige andere manier gebruiken dan zoals hierboven is beschreven, zonder u van tevoren hierover in te lichten en u de keus te geven. Zoals gezegd, krijgt u ook de gelegenheid aan te geven als u geen informatie wenst te ontvangen en we zullen alles in het werk stellen om aan uw wensen tegemoet te komen.

Accuraat.

Ostrea streeft ernaar om uw persoonlijke gegevens accuraat te houden. Wij zullen u toegang verschaffen tot uw gegevens en ons uiterste best doen om u online toegang te verschaffen tot uw registratiegegevens, zodat u deze gegevens kunt weergeven, bijwerken, of corrigeren op de website waar u de gegevens hebt ingevoerd. Ten einde uw privacy en veiligheid te beschermen, controleren wij uw identiteit voordat u toegang verkrijgt tot deze informatie of voordat u correcties kunt invoeren. Indien u toegang wilt verkrijgen tot uw persoonlijke gegevens, dan keert u terug naar de webpagina waar u deze informatie heeft ingevoerd en volgt u de aanwijzingen op deze pagina. Bepaalde onderdelen van de website van Ostrea zijn wellicht alleen toegankelijk door een wachtwoord of persoonlijke gegevens op te geven.

Koppelingen.

Koppelingen naar websites van derden worden uitsluitend voor uw gemak weergegeven. Als u van deze sites gebruik maakt, dan verlaat u de website van Ostrea. Ostrea heeft deze sites niet allemaal gecontroleerd, beheert deze sites niet en draagt geen verantwoordelijkheid voor deze sites, voor de inhoud van de sites of voor het privacybeleid dat op deze sites wordt toegepast. De sites en de gegevens, software of andere producten, materialen of informatie op deze sites, of de resultaten die bij het gebruik hiervan worden behaald, worden niet door Ostrea bekrachtigd of vertegenwoordigd. Als u besluit een site van derden te bezoeken die is gekoppeld aan deze site, dan doet u dit volledig op eigen risico.

Veiligheid.

Ostrea doet het uiterste om uw gegevens veilig te stellen. Ten einde ongeautoriseerde toegang tot gegevens of bekendmaking van gegevens te voorkomen, de accuraatheid van gegevens te behouden en het juiste gebruik van gegevens zeker te stellen, heeft Ostrea fysieke, elektronische en beheerprocedures opgezet om de informatie die wij online verzamelen te beschermen en te beveiligen. Wij gebruiken codering bij het verzamelen of overdragen van belangrijke gegevens.

 

{accordionfaq faqid=accordion2 faqclass="lightnessfaq defaulticon headerbackground headerborder contentbackground contentborder round5"}

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een Europese verordening die de regels voor de verwerking van persoonsgegevens door particuliere bedrijven en overheidsinstanties in de hele Europese Unie standaardiseert. 

  Toren